INDUSTRIDESIGN

 

MODESIGN team består av tvärvetenskapliga inredningsarkitekter och licensierade arkitekter arbetar tillsammans för att förse kunderna med inredningslösningar. Kreative kompetens är nära knuten till projektet kunskap.
MODESIGN professionella har stor djup och kompetens i varje företagets fokuserade områden. Vi är aktivt involverade i varje fas av projektets utveckling för att säkerställa hög kvalitetdesign.

MODESIGN yrkesverksamma motiveras av en passion för design och fast projektledning. Genom rymden planering, val av ytskikt, möbler och utrustning, och konsultsamordning leder MODESIGN sina kunder att skapa utrymmen som uppfyller deras affärsbehov, som är ekonomiskt och miljömässigt hållbara, som hjälper effektivitet och allmänna ansikte för sina anställda, och slutligen reflektera sitt uppdrag och värderingar.