OM MODESIGN

-- --

MODESIGN är ett mångdisciplinärt designteam som ger service inom både industri-och konsumentinriktning till tillverkare sedan 1995. Våra omfattande tjänster inkluderar alla faser för att föra en produkt på marknaden, från idé till produkt. Vi är ett team av designers med olika specialiteter och intressen. Vi arbetar på ett sätt som vi tycker är bäst lämpad för kundens behov, dimensioner projekt behövs och färdigheter.

Biografi

MODESIGN är ett mångdisciplinärt designteam som ger service inom både industri-och konsumentinriktning till tillverkare sedan 1995. Våra omfattande tjänster inkluderar alla faser för att föra en produkt på marknaden, från idé till produkt.Vi är ett team av designers med olika specialiteter och intressen. Vi arbetar på ett sätt som vi tycker är bäst lämpad för kundens behov, dimensioner projekt behövs och färdigheter.

Vem vi är

MODESIGN team jobbar också med andra externa samarbetspartners och konsulter som är specialiserade vidare i designprocessen, såsom formbestämmare, animatörer, grafiska designer, 3d designer, webbdesigner, fotografer etc. På detta sätt kan vi tillgodose alla våra kunders behov, oavsett stort eller litet - på det mest kostnadseffektiva/tidseffektiva sätt.

Samarbetspartner

För att hantera stora satsningar, för att skaffa specialkompetens eller för att vidga vår horisont samarbetar vi då och då med andra företag eller frilansare. Eftersom förtroende och kvalitet är viktigt för oss utvecklar vi ett nätverk av beprövade partners som vi vill utöka kontinuerligt.

Reklam & Tryckeri service

Vår snabba och vänliga service producerar det perfekta trycket åt dig, alltid. Vi använder de bästa materialet och processer för att göra utskrifter som tar andan ur dig med sina detaljer, färgnoggrannhet och genomslagskraft.